Leaderboard

(MALE)

Rank Unique Numbar Name Push Up Count
1 905215 AJAY YADAV 737
2 911769 SARTHAK PACHORE 231
3 903383 AARYA GULHANE 178
4 908156 AKASH RITHORIYA 175
5 923884 SURAJ SAROJ 173
6 924518 KARAN KUMAR 166
7 911454 VIVEK GUSAIN 161
8 923824 JACOB KHADUJU KHADUJU 144
9 900393 ADARSH BAROT 143
10 905478 PAVAN RAJEKAR 137

(FEMALE)

Rank Unique Numbar Name Push Up Count
1 923570 SHREYA MANDAVE 91
2 904532 PEARL MONTEIRO 69
3 906543 BHAVNEET KAUR 65
4 922856 SARASWATI POTANE 64
5 909908 PRITI YENPURE 63
6 920808 SANYA GOKHALE 63
7 902327 HANNAH PRIYA 61
8 901095 MANISHA SINGH 61
9 924496 ARVA MAQSUD 60
10 908713 AISHWARYA DUDHALE 59